Konferencja została zorganizowana przez IMGW-PIB oddział we Wrocławiu (PP2) w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu. Podczas konferencji zaprezentowano osiągniecia projektu SANAERO. Konferencja obejmowała dwie sesje. Pierwsza sesja dotyczyła stanu środowiska wodno-gruntowego na obiekcie pilotażowym Krzywa w ramach, której zaprezentowano wyniki badań, jakości wód podziemnych oraz analizy wyników badania gruntu i powietrza glebowego. Druga sesja została poświęcana koncepcji rewitalizacji obiektu pilotażowego Krzywa. Po zakończeniu konferencji odbyły się warsztaty, podczas których zaprezentowano funkcjonowanie sytemu rejestracji starych zanieczyszczeń – Baza Danych Obszarów Skażonych (BOS) w obszarze wsparcia programu Polska-Saksonia. 
W konferencji udział wzięli partnerzy projektu SANERO oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, przedstawiciele PZiTS, uczelni wrocławskich oraz eksperci z Polski i Niemiec zajmujący się gospodarką i monitoringiem starych zanieczyszczeń. Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem, a uczestnicy konferencji poparli inicjatywę kontynuacji badań rozpoczętych w ramach projektu SANAERO w nowym okresie finasowania 2014-2020.

Poniżej prezentacje wygłoszone podczas II Konferencji Międzynarodowej w Zgorzelcu:

Cele i osiągnięcia projektu SANAERO

Analiza wyników badań jakości wód podziemnych

Wyniki badań gruntu i powietrza glebowego

Przedstawienie koncepcji rewitalizacji

Baza_danych obszarów skażonych BOS w polskim obszarze wsparcia