Partnerzy projektu  przygotowują się intensywnie do zaplanowanych na koniec czerwca badań powietrza glebowego. Uzyskane wyniki badań przyczynią się do opracowania przewidzianej w projekcie koncepcji rewitalizacji.