Na potrzeby opracowywania koncepcji rewitalizacji  oraz scenariuszy dotyczących możliwości użytkowania byłego lotniska Krzywa konieczne są badania trzech komponentów środowiskowych, takich jak: wody podziemne, gleba i powietrze glebowe. Z tego właśnie względu partnerzy projektu zdecydowali się na przeprowadzenie uzupełniających badań powietrza glebowego, które odbyły się w dniu 26-27 czerwca na obiekcie pilotażowym w Krzywej.  Spotkanie było kolejną okazją do wymiany doświadczeń w dziedzinie monitorowania starych zanieczyszczeń. Uzyskane wyniki badań jakości wód podziemnych oraz gleby stanowią podstawę do ukierunkowania dalszych badań  oraz do przygotowania technicznych działań zapobiegawczych  powstrzymujących zagrożenie.