W dniu 18.09.2014 w Dreźnie zostało zorganizowane przez Lead-Partnera szóste i ostanie spotkanie Grupy Sterującej i Zarządzającej projektu SANAERO. Partnerzy projektu spotkali się, by omówić postęp prac oraz działania osiągnięte w projekcie oraz obecny stan finansowy wdrożenia projektu. Tematem spotkania było również  podsumowanie osiągniętych rezultatów merytorycznych oraz dyskusja na temat utrzymania trwałości projektu. Ponadto zostały omówione propozycje kolejnych projektów, które mogą być realizowane w nowym okresie finansowania w Programie Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 .