Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział we Wrocławiu

ERGO Umweltinstitut GmbH

Gmina Gromadka

zapraszają na II Międzynarodową Konferencję

Projektu SANAERO

Działania skierowane na monitoring i przetwarzanie starych zanieczyszczeń w regionie przygranicznym Polski i Saksonii

Konferencja odbędzie się w dniu 10.09.2014 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu.

W projekcie SANAERO prowadzone są działania na rzecz ochrony środowiska w odniesieniu do zanieczyszczeń historycznych, powstałych przed 30 kwietnia 2007. Przeprowadzone badania terenowe środowiska wodno-gruntowego na obiekcie pilotażowym, w oparciu o wspólną polsko-niemiecką metodykę systemu identyfikacji obszarów zanieczyszczonych, pozwoliły na przygotowanie podstaw koncepcji rewitalizacji analizowanego terenu.

Konferencja jest adresowana zarówno do specjalistów z zakresu ochrony środowiska jak również do administracji lokalnej, instytucji planistycznych, uniwersytetów, szkół, organizacji i stowarzyszeń ekologicznych, lokalnych mediów oraz mieszkańców regionu wsparcia Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013.

Ramowy Program:

10.00 – 12.00 – Stan środowiska na obiekcie pilotażowym Krzywa

12.30 – 14.00 – Koncepcja rewitalizacji

15.00 – 16.00 – Warsztaty dot. obsługi bazy danych obszarów skażonych

Organizatorzy zapewniają zarejestrowanym uczestnikom poczęstunek oraz materiały informacyjne.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 05.09.2014, poprzez przesłanie wypełnionej karty rejestracyjnej drogą elektroniczną na adres e-mail: Agnieszka.Kolanek@imgw.pl

Szczegółowy program zostanie przesłany na wskazany przez Państwa adres do korespondencji wraz z potwierdzeniem uczestnictwa.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

karta rejestracyjna konferencji 10.09.2014