W dniu 19.03.2014 odbędzie się w Gromadce kolejne spotkanie Grupy Sterującej i Zarządzajacej projektu SANAERO. Podczas tego spotkania zostanie przedstawiona ocena wyników badań gleby i wody gruntowej, które zostały przeprowadzone na obszarze byłego lotniska wojskowego Krzywa. Zaplanowane zostaną również kolejne badania powietrza glebowego, które są niezbędne do opracowania koncepcji rewitalizacji oraz scenariuszy wykorzystania. To spotkania będzie również okazją dla partnerów projektu do wymiany informacji na temat postępu prac w projekcie oraz dyskusji odnośnie zaplanowanych działań do końca trwania projektu.