W dniu 12.03.2013 odbyło się Spotkanie Grupy Sterującej i Zarządzającej projektu Sanaero. Partnerzy projektu spotkali się, by omówić rezultaty działań podjętych w projekcie oraz ocenę wyników badań gleby i wód gruntowych na obszarze pilotażowym. W ramach spotkania omówiono stan prac merytorycznych  oraz wdrożenia finansowego projektu.  Na zakończenie odbyła się dyskusja na temat systemu bazy danych oraz kontynuacji prac badawczych na terenie lotniska w Krzywej.

 

W dniu 12.03.13 odbędzie się kolejne spotkanie Grupy Sterującej i Koordynującej . W dniu 13.03.13 odbędą się Międzynarodowe Warsztaty Grupy Eksperckiej wraz z regionalnym spotkaniem z jednostkami decyzyjnymi dotyczące implementacji systemu rejestracji starych zanieczyszczeń ekologicznych. Spotkanie jest organizowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB i pozwoli na przybliżenie polskim partnerom i urzędom saksońskiego systemu SALKA.

02.01.2013: Wspólny pobór prób

Partnerzy projektu spotkali się w dniu 13.12.2012 na lotnisku Krzywa w celu przeprowadzenia wspólnego poboru prób wód gruntowych. Prace te umożliwiły wymianę doświadczeń i wiedzy w dziedzinie monitorowania zanieczyszczeń wód gruntowych.

Wspólne przeprowadzenie badań umożliwi partnerom projektu wymianę doświadczeń w pozyskiwaniu reprezentatywnych próbek wód podziemnych.

 

 

 

Projekt SANAERO w dniu 25.10.2012 r. został zaprezentowany podczas międzynarodowej konferencji „ Europejska Współpraca Terytorialna – Doświadczenia i Perspektywy”. Konferencja odbywała się we Wrocławiu w Hotelu Mercure Panorama  i została zorganizowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W spotkaniu udział wzięło 200 osób w tym przedstawiciele państw członkowskich Unii Europejskiej oraz przedstawiciele regionów transgranicznych. Ponadto udział wzięli przedstawiciele polskich władz państwowych, instytuty badawcze, uczelnie, przedsiębiorcy, agencje rozwoju, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i euroregiony.Prelegentami byli: ministrowe ds. współpracy terytorialnej, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, eksperci oraz przedstawiciele programów EWT.

Celem konferencji Europejska Współpraca Terytorialna – doświadczenia i perspektywy  było zaprezentowanie EWT jako ważnego, skutecznego i atrakcyjnego instrumentu rozwoju regionalnego w kontekście toczącej się w Unii Europejskiej debaty o charakterze i kształcie programów po 2013 roku. Spotkanie było także okazją do przedstawienia szerszej publiczności stanu prac nad nowymi programami i wyników ekspertyzy “Wyzwania i cele dla programów współpracy transgranicznej z udziałem Polski po 2013 roku”, zleconej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Ponadto spotkanie było platformą wymiany informacji na temat realizowanych projektów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Przedstawiciele IMGW-PIB OWr – PP2,  zaprezentowali baner przedstawiający stan zaawansowania prac w projekcie SANERO oraz broszurę projektu.

 

Instalacja 5 piezometrów została zakończona pomyślnie.  Tym samym po intensywnej pracy wszystkich partnerów zakończony został ważny etap projektu SANAERO. Systematyczne badania wód gruntowych rozpoczną się w listopadzie. 

Partnerzy projektu spotkali sie w dniach 25/26.09.2012 w Dreźnie oraz wymienili informacje na temat realizacji projektu. Głównym tematem była instalacja pizometrów  na obszarze lotniska. Fachowa dyskusja została uzupełniona interesującym wykładem na temat przetwarzania starych zanieczyszczeń  jak również wizytą studyjna w magazynie paliw w Dreźnie.

 

W dniach 25 i 26.09.2012 odbędzie się w Dreźnie kolejne spotkanie Grupy Sterującej i Koordynującej. W ramach tego spotkania zostanie przeprowadzona wizyta studyjna na przykładzie magazynu paliw, który pozwoli na przybliżenie polskim partnerom istoty niemieckiej metodologii przetwarzania terenów skażonych.