Partnerzy projektu opracowują obecnie  plan pracy na rzecz utworzenia  otworów badawczych i  przebadania wód gruntowych  na obszarze byłego lotniska wojskowego  Krzywa.  Na szczególną uwagę zasługuje lokalizacja nowych otworów obserwacyjnych do uchwycenia dokładnego przepływu i  warunków skażeń i  związane z tym uzyskanie pozwoleń od odpowiednich właścicieli  gruntów. 

Tu istnieje możliwość pobrania prezentacji przedstawionych podczas Warsztatów Eksperckich w dniu 06.06.12. 

 

 

 

 Prezentacje:

Prezentacja_SWOT_ IZ

MAP_IMGW_PIB_OWr 06_06_2012

Il_prezent.06.06.2012.Boleslawiec tryb zgodnosci

gromadka b

Gmina Gromadka –

E den Boer Rekultywacja i rewitalizacja

Boleslawiec 6 czerwiec 2012 r_Kryteria

rewitalizacja terenów poprzemyslowych i wojskowych – 06.06.2012

Przeprowadzone w dniu 06.06.2012 w Bolesławcu warsztaty eksperckie były udanym spotkaniem. Przedstawiciele świata nauki oraz gospodarki mieli możliwość wymiany informacji na temat przetwarzania starych zanieczyszczeń w Polsce, podjęcia dyskusji aktualnych wyników badań oraz poznania projektu SANAERO. Dziękujemy wszystkim uczestnikom. Zdjęcia i prezentacje zostaną wkrótce zaprezentoane na stronie internetowej.

W dniu 6 czerwca 2012 w Bolesławcu odbędą się warsztaty Grupy Eksperckiej organizowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB z Wrocławia (PP02). Jednym z punktów programu jest dyskusja panelowa nad kryteriami rejestracji obszarów zanieczyszczonych.

Dnia 29 marca partnerzy projektu SANAERO wspólnie zwiedzili areał byłego lotniska Krzywa i omówili działania dot. postępu w realizacji projektu.

 

12.03.2012: Sanaero już online!

Strona inetrnetowa projektu SANAERO jest już dostępna. Na bieżąco będziemy informowali Państwa o imprezach i działaniach prowadzonych w ramach transgranicznej współpracy.