W ramach obchodów 10. Rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zainicjowało i koordynowało Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Oddział we Wrocławiu, będąc beneficjentem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, złożył swój akces do akcji i w dniu 08 maja 2014 roku zaprezentowane zostały wybrane projekty realizowanymi przez IMGW-PIB w programie INTERREG IIIB CADSES – projekt HYDROCARE (Cykl hydrologiczny w regionach CADSES), INTERREG IVC: CivPro (Strategie regionalne dla prewencji zagrożeń) i SHARP (Sustainable Hydro Assessment and Groundwater Recharge Projects) oraz w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013, projekty: SANAERO (Działania skierowane na monitoring i przetwarzanie starych zanieczyszczeń), NEYMO (Nysa Łużycka/Lausitzer Neiße – Modelowanie klimatyczne i hydrologiczne. Analiza i Prognoza) i KLAPS (Zmiany klimatu, zanieczyszczenia powietrza i przekroczenia ładunków krytycznych w regionie granicznym Polska – Saksonia). Przygotowane zostały prezentacje multimedialne, gdzie omówiono cele, zadania i wyniki realizowanych projektów. Ponadto dystrybuowane były materiały promocyjne w postaci podręczników, broszur, ulotek oraz newsletterów. W przypadku projektu SANAERO dodatkowo prezentowano „Polsko-niemiecki podręcznik teoretyczno-metodyczny do tworzenia systemów identyfikacji obszarów zanieczyszczonych”. Pracownicy naukowi udzielali informacji na temat zagadnień powiązanych z realizowanymi projektami (wraz z możliwościami pozyskiwania i rozliczania środków unijnych) oraz z działaniami Instytutu w zakresie gospodarki wodnej, hydrologii, klimatologii oraz ochrony środowiska.

Iwona Zdralewicz, Agnieszka Kolanek

Prezentacja: Zalożenia projektu SANAERO