W dniu 19 marca 2014 odbyło się w Gromadce piąte spotkanie Grupy Sterującej i Zarzadzającej projektu SANAERO. Partnerzy projektu spotkali się by omówić postęp prac i rezultaty działań podjętych w projekcie oraz obecny stan finansowy wdrożenia projektu. Ponadto IMGW- PIB Wrocław oraz ERGO Umweltinstitut GmbH przedstawili ocenę wyników badań gleby i wód podziemnych, które zostały przeprowadzone na obszarze pilotażowym.  IMGW PIB przedstawiło również prezentację „ Działania z zakresu remediacji/ rekultywacji/ rewitalizacji obszarów powojskowych na przykładach z obszarów Polski”.  Przedstawione wyniki badań były podstawą do dyskusji na temat  planowanej w ramach projektu koncepcji rewitalizacji.  Następnie partnerzy projektu omówili Porozumienie partnerskie dotyczące współpracy po zakończeniu projektu SANAERO oraz plan działań w ostatnich dwóch kwartałach realizacji projektu.