W dniu 13.12.2013 IMGW-PIB Oddział we Wrocławiu brał udział w konferencji regionalnej ” organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we współpracy ze Wspólnym Sekretariatem Technicznym w Dreźnie, w ramach cyklu szkoleniowego skierowanego do beneficjentów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013. Konferencja odbyła się w Jeleniogórskim Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnicy Karkonoskiej, w Jeleniej Górze. W trakcie spotkania podsumowano stan wdrażania Programu na polskim obszarze wsparcia oraz zaprezentowano zaawansowanie przygotowań do nowego okresu programowania współpracy polsko-saksońskiej w latach 2014-2020. W ramach prezentacji doświadczeń w realizacji projektów IMGW-PIB Oddział we Wrocławiu został poproszony o przedstawienie stanu realizacji projektów zatwierdzonych w ramach PO WT PL-SN 2007-2013: SANAERO, NEYMO oraz KLAPS. W imieniu zespołu realizującego projekt SANAERO prezentacji dokonał dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas. Omówił On podstawowe cele i założenia projektu, przedstawił stan realizacji oraz uzyskane dotychczasowe rezultaty. Zaprezentowane zostały również wnioski wynikające z dotychczasowej realizacji projektu w odniesieniu m.in. do znaczenia projektu SANAERO dla regionu wsparcia.

 

Konferencja regionalna-prezentacja